سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رايا نصيری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / امور بازيگران (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر  (۸) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دژاوو (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صبحي ديگر (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. امور بازيگران  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  امتحان (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دژاوو (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   امور بازيگران   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باران مي باريد (۱۳۹۴)
  ۲ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۳ -  دختر... پدر... دختر (۱۳۸۸)
  ۴ -  تنها دو بار زندگي مي كنيم (۱۳۸۶)
  ۵ -  صبحي ديگر (۱۳۸۴)
  ۶ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۷ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)
  ۸ -  چكمه (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.