سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغر صبوری راد

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۲) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۴) / هماهنگي توليد (۱) / دستيار توليد (۲) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگ سايه ها (۱۳۸۲)
  ۲ -  فرياد در شب (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  دسته دختران (۱۴۰۰)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روز صفر (۱۳۹۸)
  ۲ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۳ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)
  ۴ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تنگه ابوقريب (۱۳۹۶)
  ۲ -  لانتوري (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  همه چي عاديه (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   هماهنگي توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.