سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / سرمايه گذار (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / برش نگاتيو (۱) / سانسيتومتري (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)
  ۲ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۳ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۴ -  شير خفته (۱۳۵۵)
  ۵ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۶ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  داماد فراري (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. سانسيتومتري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تاواريش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار فيلمبردار   برش نگاتيو   سانسيتومتري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوخي (۱۳۷۸)
  ۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.