سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كشفی

 

فيلم شناسی :   نماينده تهيه كننده (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   نماينده تهيه كننده   گروه فني  
  1. نماينده تهيه كننده  : (۱)مورد
    (۱۳۶۰)

    ۱ -  مشت (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   نماينده تهيه كننده   گروه فني  
  1. گروه فني  : (۱)مورد
    (۱۳۶۰)

    ۱ -  پيراك (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.