سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن سيادت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / مدير تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / گروه فني (۵) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجره (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه زن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دندان مار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حادثه (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بودن يا نبودن (۱۳۷۷)
  ۲ -  سوء ظن (۱۳۷۱)
  ۳ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۴ -  كمينگاه (۱۳۶۶)
  ۵ -  گرفتار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   مدير تداركات   گروه تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  حادثه (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.