سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود بهنود

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / مشاور تحقيق (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور تحقيق   بازيگر  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور تحقيق   بازيگر  
 1. مشاور تحقيق  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   مشاور تحقيق   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه عنكبوت (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.