سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی نوربخش

 زندگينامه  

مهدي نوربخش متولد 1345 اهواز است. وي فعاليت هنري خود را از سال 1364 با دستياري كارگردان آغار كرد. وي در مهر ماه سال 88 دار فاني را وداع گفت. روحش شاد و يادش گرامي.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۲) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۲) / بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / مدير توليد (۱) / سرمايه گذار (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه (۱) / صداگذاري و ميكس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۲ -  رأي باز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۲ -  تعقيب (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۲ -  رأي باز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رأي باز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوك برج (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۲ -  رأي باز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  رأي باز (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مدير توليد   سرمايه گذار   جانشين مدير توليد   تدوين   طراح صحنه   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.