سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كرمانی

 

فيلم شناسی :   امور صدا (۱) / امور فني صدا (۱) / دستيار صدابردار (۱) / افكت (۱) / صدابرداري استوديو  (۱) فيلم شناسی :   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   امور صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   صدابرداري استوديو  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مرگ سفيد (۱۳۶۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.