سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هوشنگ اولادمجيد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / گروه فني (۳) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دندان طلا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۲ -  پاتال و آرزوهاي كوچك (۱۳۶۸)
  ۳ -  گره (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   گروه فني فيلمبرداري   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مادر (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.