سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد شيروانی

 زندگينامه  

محمد شيرواني متولد 1352 تهران، فارغ التحصيل نقاشي از دانشگاه تهران است. وي فعاليت فيلمسازي را سال 1370 با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / نويسنده (۲) / سرمايه گذار (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس (۱) / طراح دكور (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  لرزاننده چربي (۱۳۹۱)
  ۲ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  لرزاننده چربي (۱۳۹۱)
  ۲ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  لرزاننده چربي (۱۳۹۱)
  ۲ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   مدير فيلمبرداري   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح دكور   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  لرزاننده چربي (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.