سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وفا خاتمی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۶) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار  (۳) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  به آهستگي (۱۳۸۴)
  ۲ -  در به درها (۱۳۸۳)
  ۳ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۴ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۵ -  عاشق مترسك (۱۳۸۲)
  ۶ -  بانوي من (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  يك تكه نان (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   نور   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نوك برج (۱۳۸۴)
  ۲ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)
  ۳ -  رقص در غبار (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.