سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رجبی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۸) / مدير تداركات (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   امور فني  
 1. بازيگر  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۲ -  تفنگ شكسته (۱۳۶۴)
  ۳ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۴ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۵ -  بوسه بر لبهاي خونين (۱۳۵۲)
  ۶ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۷ -  غول (۱۳۵۲)
  ۸ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   امور فني  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تداركات   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.