سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو زنگباری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۷) / گروه صحنه (۱) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۲ -  تماس شيطاني (۱۳۷۱)
  ۳ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۴ -  تيغ و ابريشم (۱۳۶۴)
  ۵ -  حادثه (۱۳۶۳)
  ۶ -  ميرزا كوچك خان (۱۳۶۲)
  ۷ -  صمد به مدرسه مي رود (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  صمد آرتيست مي شود (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  سايه هاي بلند باد (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بن بست (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه   تداركات   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مسلخ (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.