سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد عراقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / هماهنگي توليد (۲) / پشتيباني توليد (۱) / امور مالي (۲) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  لج و لجبازي (۱۳۸۸)
  ۲ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۳ -  سفر به شرق (۱۳۸۰)
  ۴ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۵ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۶ -  آواي غيب (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي   دستيار صحنه  
 1. هماهنگي توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي   دستيار صحنه  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي   دستيار صحنه  
 1. امور مالي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۲ -  همه دختران من (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   هماهنگي توليد   پشتيباني توليد   امور مالي   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.