سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن طهمورث نيا

نام اصلي: سياوش طهمورث
 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۵)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هناس (۱۴۰۰)
  ۲ -  قرارمون پارك شهر (۱۳۹۵)
  ۳ -  افسونگر (۱۳۹۲)
  ۴ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)
  ۵ -  تسويه حساب (۱۳۸۶)
  ۶ -  اين ترانه عاشقانه نيست (۱۳۸۴)
  ۷ -  راه طي شده (۱۳۸۴)
  ۸ -  رستگاري در 20/8 دقيقه (۱۳۸۳)
  ۹ -  خانه اي در شن (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  فراري (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۳ -  تشكيلات (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  كنار بركه ها (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.