سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يوسف جمادی عرب

 زندگينامه  

يوسف جمادي متولد 1337 پارس آباد است. وي فعاليت هنري را سال 1362 با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر غريب (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.