سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد حقيقت

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / گروه تداركات (۲) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دو فرشته (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲ -  دت يعني دختر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   گروه تداركات   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)
  ۲ -  گبه (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.