سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اصغری

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۱) / دستيار صدابردار (۱) / صدابرداري استوديو (۱) / لابراتوار (۱۶) / چاپ  (۱۴) فيلم شناسی :   صدابردار   دستيار صدابردار   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ  
 1. صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   صدابردار   دستيار صدابردار   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوف كور (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   صدابردار   دستيار صدابردار   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چوپانان كوير (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   دستيار صدابردار   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱۶)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۳ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۴ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۵ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۶ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۷ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۸ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۹ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۱۵ -  ورپريده (۱۳۴۱)
  ۱۶ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   صدابردار   دستيار صدابردار   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱۴)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۳ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۴ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۵ -  تار عنكبوت (۱۳۴۲)
  ۶ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۷ -  آخرين گذرگاه (۱۳۴۱)
  ۸ -  در انتهاي ظلمت (۱۳۴۱)
  ۹ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۱۰ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۱۱ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۱۲ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  آتش و خاكستر (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.