سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر مجدبيگدلی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده  (۳۶) فيلم شناسی :   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۳۶)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  شكار خاموش (۱۳۶۸)
  ۲ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۳ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۴ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۵ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۶ -  آفتاب مهتاب (۱۳۴۹)
  ۷ -  سه فراري (۱۳۴۸)
  ۸ -  پنجه آهنين (۱۳۴۷)
  ۹ -  سالار مردان (۱۳۴۷)
  ۱۰ -  سكه دورو (۱۳۴۷)
  ۱۱ -  شعله هاي خشم (۱۳۴۷)
  ۱۲ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)
  ۱۳ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)
  ۱۴ -  آشيانه خورشيد (۱۳۴۶)
  ۱۵ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۱۶ -  حقه بازان (۱۳۴۶)
  ۱۷ -  دنياي قهرمانان (۱۳۴۶)
  ۱۸ -  زن ها و شوهرها (۱۳۴۶)
  ۱۹ -  سوغات فرنگ (۱۳۴۶)
  ۲۰ -  عمو سبزي فروش (۱۳۴۶)
  ۲۱ -  فراري (۱۳۴۶)
  ۲۲ -  گل آقا (۱۳۴۶)
  ۲۳ -  ولگردان ساحل (۱۳۴۶)
  ۲۴ -  ولگردها (۱۳۴۶)
  ۲۵ -  يكه بزن (۱۳۴۶)
  ۲۶ -  آقا دزده (۱۳۴۵)
  ۲۷ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۲۸ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  مأمور 114 (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  مرد سرگردان (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۳۲ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۳۳ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۳۶ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.