سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمود مهدی زاده

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱۴) / برش نگاتيو (۴۵) / چاپ  (۶۷) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۲ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۳ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۴ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۵ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۶ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۷ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۸ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۹ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۱۲ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۱۳ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۱۴ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. برش نگاتيو  : (۴۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۳ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۴ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۵ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۶ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۷ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۸ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۹ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۱۵ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۱۶ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۱۷ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۲۱ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۲۲ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۲۳ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۲۵ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۲۶ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۲۷ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۲۸ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۳۲ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۳۳ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۳۴ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۳۵ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۳۶ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۳۷ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳۸ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۳۹ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۴۰ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۴۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۴۲ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۴۳ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۴۴ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)
  ۴۵ -  لاشخورها (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ  
 1. چاپ  : (۶۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۳ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۴ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۵ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۶ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۷ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۸ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۹ -  عروس و مادر شوهر (۱۳۵۲)
  ۱۰ -  قربون زن ايروني (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  هلوي پوست كنده (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۱۸ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۱۹ -  جدال در كوير (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  رضا هفت خط (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  علي سورچي (۱۳۵۱)
  ۲۲ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۲۳ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  فرشته نجات (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  قمار زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  آسمون بي ستاره (۱۳۵۰)
  ۲۹ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۳۰ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۳۳ -  يك چمدان سكس (۱۳۵۰)
  ۳۴ -  پا برهنه ها (۱۳۴۷)
  ۳۵ -  من شوهر مي خواهم (۱۳۴۷)
  ۳۶ -  دروازه تقدير (۱۳۴۶)
  ۳۷ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۳۸ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۳۹ -  عذاب مرگ (۱۳۴۵)
  ۴۰ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۴۱ -  مرد و نامرد (۱۳۴۵)
  ۴۲ -  موميايي (۱۳۴۵)
  ۴۳ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۴۴ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۴۵ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۴۶ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۴۷ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۴۹ -  آليش دختر كولي (۱۳۴۳)
  ۵۰ -  تعقيب خطرناك (۱۳۴۳)
  ۵۱ -  در ميان فرشته ها (۱۳۴۳)
  ۵۲ -  دزد شهر (۱۳۴۳)
  ۵۳ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۵۴ -  قانون زندگي (۱۳۴۳)
  ۵۵ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۵۶ -  گل هاي گيلان (۱۳۴۳)
  ۵۷ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۵۸ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۵۹ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۶۰ -  خشم و فرياد (۱۳۴۲)
  ۶۱ -  دختر ساري (۱۳۴۲)
  ۶۲ -  زن ها فرشته اند (۱۳۴۲)
  ۶۳ -  زنگ هاي خطر (۱۳۴۲)
  ۶۴ -  لاشخورها (۱۳۴۲)
  ۶۵ -  زمين تلخ (۱۳۴۱)
  ۶۶ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۶۷ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.