سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نادر احمدی قانع

نام اصلي: نادر قانع
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۷) / نويسنده (۷) / تهيه كننده  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۳ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۴ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۵ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۶ -  فرياد انسانها (۱۳۴۹)
  ۷ -  تونل (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تشنه باران (۱۳۵۷)
  ۲ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۳ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)
  ۴ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۵ -  احمد چكمه اي (۱۳۵۰)
  ۶ -  فرياد انسانها (۱۳۴۹)
  ۷ -  تونل (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرار از بند (۱۳۵۷)
  ۲ -  مبارزي در نيمه راه/شب بازيگران (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.