سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد گيلانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲۴) / مجري دكور (۱) / گروه تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. بازيگر  : (۲۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۲ -  حماسه مجنون (۱۳۷۱)
  ۳ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۴ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۵ -  آخرين مهلت (۱۳۶۸)
  ۶ -  جستجوگر (۱۳۶۸)
  ۷ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)
  ۸ -  سرباز اسلام (۱۳۵۹)
  ۹ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  دو آقاي با شخصيت (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  آقا رضاي گل (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۱۹ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  گريز از مرگ (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  شير بها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاتك (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري دكور   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.