سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مريم رحيمی

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / مجري طرح  (۲) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ديناميت (۱۳۹۸)
  ۲ -  تگزاس (۱۳۹۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.