سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد نوايی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۷) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۲ -  چشمهايم براي تو (۱۳۷۱)
  ۳ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۴ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۵ -  سرزمين آرزوها (۱۳۶۶)
  ۶ -  پدربزرگ (۱۳۶۴)
  ۷ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هبوط (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گودال (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.