سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا كاشانی

 

فيلم شناسی :   دستيار تداركات (۱) / لابراتوار (۹) / چاپ (۸) / تصحيح رنگ (اتالوناژ)  (۱۹) فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شطرنج باد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. لابراتوار  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هور در آتش (۱۳۷۰)
  ۲ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۳ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۴ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۵ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۶ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۷ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۸ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۹ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. چاپ  : (۸)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۲ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۳ -  شبح كژدم (۱۳۶۵)
  ۴ -  گودال (۱۳۶۵)
  ۵ -  تنوره ديو (۱۳۶۴)
  ۶ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۷ -  زنجيرهاي ابريشمي (۱۳۶۴)
  ۸ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار تداركات   لابراتوار   چاپ   تصحيح رنگ (اتالوناژ)  
 1. تصحيح رنگ (اتالوناژ)  : (۱۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آخرين نبرد (۱۳۷۶)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  تنها (۱۳۷۶)
  ۴ -  فرار بزرگ (۱۳۷۶)
  ۵ -  اعتراف (۱۳۷۵)
  ۶ -  راز مينا (۱۳۷۵)
  ۷ -  پناهنده (۱۳۷۲)
  ۸ -  ترانزيت (۱۳۷۲)
  ۹ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  عبور از تله (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۱۳ -  دلاوران كوچه دلگشا (۱۳۷۱)
  ۱۴ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۱۵ -  ماه عسل (۱۳۷۱)
  ۱۶ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)
  ۱۸ -  راز خنجر (۱۳۶۹)
  ۱۹ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.