سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سارا نجفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / آهنگساز (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پرستار شب (۱۳۶۶)
  ۲ -  آن سوي مه (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   با تشكر از  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.