سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير واجدسميعی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / آهنگساز  (۲) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   آهنگساز  
 1. آهنگساز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيست (۱۳۸۷)
  ۲ -  آدم (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.