سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سرايی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار تداركات (۲) / امور فني صدا (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۲ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دل نمك (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آتش پنهان (۱۳۶۹)
  ۲ -  آواي دريا (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عبور از ميدان مين (۱۳۶۲)
  ۲ -  آفتاب نشينها (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ريشه در خون (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲ -  حمله خرچنگها (۱۳۷۱)
  ۳ -  افسون (۱۳۶۷)
  ۴ -  جميل (۱۳۶۶)
  ۵ -  تاراج (۱۳۶۳)
  ۶ -  زير باران (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   امور فني صدا   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۲ -  آوار (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.