سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد طاهری

 

فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / عكس (۲) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / با تشكر از  (۳) فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انتهاي قدرت (۱۳۷۳)
  ۲ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  نطفه شوم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پنجاه روز التهاب (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. عكس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۲ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ديپلمات (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مدير برنامه ريزي   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   عكس   تصويربردار پشت صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)
  ۲ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۳ -  باران (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.