سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد خسروشاهی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مخترع 2001 (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرضيه (۱۳۷۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.