سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی حيدری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۳ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۴ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۵ -  ستاره دنباله دار (۱۳۶۴)
  ۶ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جلاد (۱۳۴۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.