سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا وفايی

 

فيلم شناسی :   مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات (۵) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  فراري (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)
  ۲ -  شارلاتان (۱۳۸۳)
  ۳ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۴ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۵ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.