سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حاجی زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / فيلمرو (۲) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمرو   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲ -  عصيان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمرو   با تشكر از  
 1. فيلمرو  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هشت پا (۱۳۸۳)
  ۲ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   فيلمرو   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.