سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

خسرو سهامی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۵) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  زنبورك (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۷۹)
  ۲ -  زنبورك (۱۳۵۴)
  ۳ -  داش آكل (۱۳۵۰)
  ۴ -  شب قوزي (۱۳۴۳)
  ۵ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بهار (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.