سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی طالبی

  تاريخ و محل تولد
اول آذر ماه سال 1337
تهران

 زندگينامه  

محمدعلي طالبي متولد 1337 تهران، فارغ التحصيل سينما از دانشكده هنرهاي دراماتيك دانشگاه تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1356 به عنوان دستياري كارگردان در تلويزيون و كارگرداني فيلم هاي مستند آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۴) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱۲) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / تهيه كننده (۶) / مجري طرح (۲) / تدوين (۱) / طراح صحنه و لباس (۳) / طراح صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. كارگردان  : (۱۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان روياها (۱۳۹۵)
  ۲ -  قول (۱۳۹۳)
  ۳ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۴ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۵ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)
  ۶ -  سرخي سيب كال (۱۳۸۴)
  ۷ -  تو آزادي (۱۳۷۹)
  ۸ -  بيد و باد (۱۳۷۷)
  ۹ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۱۲ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۱۳ -  خط پايان (۱۳۶۴)
  ۱۴ -  شهر موش ها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پسر مريم (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پايان روياها (۱۳۹۵)
  ۲ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۳ -  ديوار (۱۳۸۶)
  ۴ -  نشاني (۱۳۸۶)
  ۵ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)
  ۶ -  سرخي سيب كال (۱۳۸۴)
  ۷ -  تو آزادي (۱۳۷۹)
  ۸ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)
  ۹ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۱۱ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  خط پايان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ديوار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قول (۱۳۹۳)
  ۲ -  ماه شب چهارده (۱۳۸۵)
  ۳ -  سرخي سيب كال (۱۳۸۴)
  ۴ -  تو آزادي (۱۳۷۹)
  ۵ -  كيسه برنج (۱۳۷۵)
  ۶ -  برهوت (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك تاك (۱۳۷۱)
  ۲ -  چكمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بيد و باد (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قول (۱۳۹۳)
  ۲ -  باد و مه (۱۳۸۹)
  ۳ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چكمه (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تو آزادي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تيك تاك (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.