سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا سبزوی

 

فيلم شناسی :   امور مالي (۱۰) / امور اداري  (۱) فيلم شناسی :   امور مالي   امور اداري  
 1. امور مالي  : (۱۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۲ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)
  ۳ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)
  ۴ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۵ -  جنگ نفتكشها (۱۳۷۲)
  ۶ -  پوتين (۱۳۷۰)
  ۷ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۸ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۹ -  برهوت (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  خط پايان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   امور مالي   امور اداري  
 1. امور اداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خط پايان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.