سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغری

 

فيلم شناسی :   تداركات نظامي (۱) / صدابردار صحنه (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ  (۱) فيلم شناسی :   تداركات نظامي   صدابردار صحنه   لابراتوار   چاپ  
 1. تداركات نظامي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هدف سخت (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   تداركات نظامي   صدابردار صحنه   لابراتوار   چاپ  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گردو (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   تداركات نظامي   صدابردار صحنه   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تداركات نظامي   صدابردار صحنه   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.