سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا ميركريمی

  تاريخ و محل تولد
هشتم بهمن ماه سال 1345
تهران

 زندگينامه  

رضا ميركريمي متولد 1345 تهران، فارغ التحصيل گرافيك از دانشگاه تهران است. وي فعاليت هنري را سال 1375 با كارگرداني فيلم كوتاه آغاز كرد. نخستين تجربه حرفه اي او در سينما فيلم بلند «كودك و سرباز» مي باشد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / مشاور كارگردان (۴) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۶) / طرح اوليه داستان از (۶) / سرمايه گذار (۲) / تدوين (۱) / مشاور تدوين (۱) / تهيه كننده (۱۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  قصر شيرين (۱۳۹۷)
  ۲ -  دختر (۱۳۹۴)
  ۳ -  امروز (۱۳۹۲)
  ۴ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۵ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۶ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۷ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۸ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۹ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  متولد 65 (۱۳۹۴)
  ۲ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۳ -  ستايش (۱۳۸۵)
  ۴ -  مرثيه برف (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زاگرس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امروز (۱۳۹۲)
  ۲ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۳ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۴ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۵ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۶ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قصر شيرين (۱۳۹۷)
  ۲ -  خسته نباشيد! (۱۳۹۱)
  ۳ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۴ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۵ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۶ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  زير نور ماه (۱۳۷۹)
  ۲ -  كودك و سرباز (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  حق سكوت (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  قصر شيرين (۱۳۹۷)
  ۲ -  ما همه با هم هستيم (۱۳۹۷)
  ۳ -  دختر (۱۳۹۴)
  ۴ -  امروز (۱۳۹۲)
  ۵ -  حق سكوت (۱۳۹۲)
  ۶ -  تاج محل (۱۳۹۱)
  ۷ -  خسته نباشيد! (۱۳۹۱)
  ۸ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۹ -  به همين سادگي (۱۳۸۶)
  ۱۰ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۱۱ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   طرح اوليه داستان از   سرمايه گذار   تدوين   مشاور تدوين   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.