سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عطاءاله جهانگيرزاده

 

فيلم شناسی :   سينه موبيل (۱۴) / حمل و نقل (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. سينه موبيل  : (۱۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  سرتو بدزد رفيق (۱۳۸۴)
  ۲ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)
  ۳ -  كافه ترانزيت (۱۳۸۳)
  ۴ -  دختري در قفس (۱۳۸۱)
  ۵ -  كودكانه (۱۳۸۱)
  ۶ -  نفس عميق (۱۳۸۰)
  ۷ -  بهشت از آن تو (۱۳۷۹)
  ۸ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۹ -  دايره (۱۳۷۸)
  ۱۰ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۱۲ -  زن شرقي (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   حمل و نقل   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۲ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.