سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين رضايی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / بازيگر (۲) / سرمايه گذار (۱) / دستيار توليد (۱) / امور مالي  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)
  ۲ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  الهه زيگورات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   بازيگر   سرمايه گذار   دستيار توليد   امور مالي  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.