سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرشاد گل سفيدی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۲) / مدير فيلمبرداري (۱۸) / فيلمبردار (۱) / مدير تصويربرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۱) / تصويربردار (۱) / فيلمبردار ميهمان (۱) / دستيار فيلمبردار (۸) / گروه فني فيلمبرداري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  دانه هاي ريز برف (۱۳۸۲)
  ۲ -  شيفته (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  به وقت خماري (۱۳۹۷)
  ۲ -  تپلي و من (۱۳۹۷)
  ۳ -  زنداني ها (۱۳۹۷)
  ۴ -  خون مردگي (۱۳۹۶)
  ۵ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۶ -  سه بيگانه (۱۳۹۵)
  ۷ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۸ -  هلن (۱۳۹۵)
  ۹ -  دلتا ايكس (۱۳۹۴)
  ۱۰ -  رسوايي 2 (۱۳۹۴)
  ۱۱ -  وقتي پروانه شدم (۱۳۹۴)
  ۱۲ -  هاري (۱۳۹۳)
  ۱۳ -  رسوايي (۱۳۹۱)
  ۱۴ -  زن.مرد.زندگي... (۱۳۹۱)
  ۱۵ -  اخراجيها 3 (۱۳۸۹)
  ۱۶ -  شرقي (۱۳۸۷)
  ۱۷ -  سربلند (۱۳۸۵)
  ۱۸ -  اينجا... آخر دنيا (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بازگشت به آينده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. مدير تصويربرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  معراجي ها (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حافظ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شغال (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. فيلمبردار ميهمان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كنار رودخانه (۱۳۸۲)
  ۲ -  من و نگين دات كام (۱۳۸۲)
  ۳ -  رسم عاشق كشي (۱۳۸۱)
  ۴ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۵ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۶ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۷ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۸ -  چشمهايش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   مدير تصويربرداري   گروه فيلمبرداري   تصويربردار   فيلمبردار ميهمان   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همكلاس (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.