سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن نوروزی وفا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  رهاشدگان (۱۳۷۴)
  ۲ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۳ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)
  ۴ -  سناتور (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پنجره (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تداركات   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)
  ۲ -  طغيان (۱۳۶۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.