سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يونس يزدی

 

فيلم شناسی :   مسئول هنروران (۳) / بازيگر (۱) / خدمات  (۱) فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   خدمات  
 1. مسئول هنروران  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۳ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   مسئول هنروران   بازيگر   خدمات  
 1. خدمات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.