سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا اصغری

 

فيلم شناسی :   مجري دكور (۱) / دستيار دكور (۱) / چاپ (۳) / ظهور (۳) / ظهور نگاتيو (۱) / سانسيتومتري  (۲) فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. دستيار دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. چاپ  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۲ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۳ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۲ -  خواهران غريب (۱۳۷۴)
  ۳ -  نون و گلدون (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   مجري دكور   دستيار دكور   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.