سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام بيضايی

  تاريخ و محل تولد
پنجم دی ماه سال 1317
تهران

 زندگينامه  

بهرام بيضايي متولد 1317 تهران، داراي تحصيلات ناتمام در رشته ادبيات دانشگاه تهران است. وي فعاليت سينمايي را سال 1349 با كارگرداني فيلم كوتاه «عمو سيبيلو» آغاز كرد. او همسر مژده شمسايي (بازيگر سينما و تئاتر) است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۰) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱۱) / طرح اوليه داستان از (۲) / تهيه كننده (۵) / سرمايه گذار (۲) / تدوين (۱۳) / طراح صحنه و لباس (۱) / مدير هنري (۱) / انتخاب موزيك (۲) / ساخت آنونس  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۱۰)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۴ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۵ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۶ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)
  ۷ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۸ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۹ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  رگبار (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  روز واقعه (۱۳۷۳)
  ۴ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۵ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۶ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۷ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)
  ۸ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۹ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  رگبار (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. طرح اوليه داستان از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  فصل پنجم (۱۳۷۵)
  ۲ -  خط قرمز (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۳ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۴ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)
  ۵ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۱۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)
  ۲ -  زمانه (۱۳۸۰)
  ۳ -  سگ كشي (۱۳۷۹)
  ۴ -  بازيهاي پنهان (۱۳۷۴)
  ۵ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۶ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۷ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)
  ۸ -  باشو غريبه كوچك (۱۳۶۵)
  ۹ -  دونده (۱۳۶۱)
  ۱۰ -  مرگ يزدگرد (۱۳۶۱)
  ۱۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۱۲ -  كلاغ (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. انتخاب موزيك  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  چريكه تارا (۱۳۵۷)
  ۲ -  غريبه و مه (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   طرح اوليه داستان از   تهيه كننده   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   مدير هنري   انتخاب موزيك   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شايد وقتي ديگر (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.