سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كتايون رنجبران

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / جامه دار (۲) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. جامه دار  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۲ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.