سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدحسين دارالشفايی

 

فيلم شناسی :   اپتيك (۱) / تدوين (۵) / دوبلاژ (۱) / سرپرست استوديو (۱) / استوديو صدا (۲) / امور فني صدا (۱۱) / دستيار صدابردار (۱) / سينك صدا (۲) / سينكرون (۳) / دستيار ميكس (۲) / صدابرداري استوديو (۱) / لابراتوار (۱) / چاپ (۹) / ظهور (۸) / با تشكر از (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. اپتيك  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. تدوين  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قند تلخ (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك الف ناقابل (۱۳۸۰)
  ۳ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۴ -  دو نفر و نصفي (۱۳۷۰)
  ۵ -  زندان ديو (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. دوبلاژ  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ساوالان (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. سرپرست استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روي خط مرگ (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. استوديو صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱۱)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۲ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۳ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۴ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۵ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۶ -  ساوالان (۱۳۶۸)
  ۷ -  انسان و اسلحه (۱۳۶۷)
  ۸ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۹ -  كاني مانگا (۱۳۶۶)
  ۱۰ -  حماسه دره شيلر (۱۳۶۵)
  ۱۱ -  گزارش يك قتل (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. سينك صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۲ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. سينكرون  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۲ -  آخرين مرحله (۱۳۷۴)
  ۳ -  شرايط عيني (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. صدابرداري استوديو  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اي ايران (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. چاپ  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۲ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۳ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۵ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۶ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۷ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۸ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)
  ۹ -  آن سوي آتش (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. ظهور  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۲ -  دره هزار فانوس (۱۳۷۲)
  ۳ -  چكمه (۱۳۷۱)
  ۴ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۵ -  ايليا، نقاش جوان (۱۳۷۰)
  ۶ -  شرم (۱۳۷۰)
  ۷ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۸ -  آهوي وحشي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باران (۱۳۷۹)
  ۲ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۳ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۵ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۶ -  سايه به سايه (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   اپتيك   تدوين   دوبلاژ   سرپرست استوديو   استوديو صدا   امور فني صدا   دستيار صدابردار   سينك صدا   سينكرون   دستيار ميكس   صدابرداري استوديو   لابراتوار   چاپ   ظهور   با تشكر از   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سگ كشي (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.