سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد جوانمرد

 زندگينامه  

مجيد جوانمرد متولد 1333 اهواز است. وي فعاليت سينمايي را سال 1350 در سينماي آزاد اهواز آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / نويسنده (۷) / تهيه كننده (۱) / پرداخت نهايي (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۲ -  شكار روباه (۱۳۸۷)
  ۳ -  در سرزميني ديگر (۱۳۷۵)
  ۴ -  عروسي خون (۱۳۷۳)
  ۵ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۶ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۷ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۸ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۹ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)
  ۲ -  در سرزميني ديگر (۱۳۷۵)
  ۳ -  عروسي خون (۱۳۷۳)
  ۴ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۵ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)
  ۶ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۷ -  شكار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آدم باش (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. پرداخت نهايي  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  قافله (۱۳۷۱)
  ۲ -  مار (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   پرداخت نهايي   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تيغ آفتاب (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.