سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر بهرامی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / ظهور (۳) / ظهور نگاتيو (۱) / ظهور پزتيو  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پارتي (۱۳۷۹)
  ۲ -  صداي سخن عشق (۱۳۷۹)
  ۳ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  موميايي3 (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تارزن و تارزان (۱۳۸۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.