سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ذبيح اله صمدی

  تاريخ و محل تولد
چهاردهم اسفند ماه سال 1341
تهران
 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۴) / دستيار كارگردان (۱۲) / گروه كارگرداني (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۲) / دستيار تدوين (۱) / مدير صحنه (۱) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)
  ۲ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۳ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۴ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  شمعي در باد (۱۳۸۲)
  ۳ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۴ -  به من نگاه كن (۱۳۸۱)
  ۵ -  دنيا (۱۳۸۰)
  ۶ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۷ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۸ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۹ -  بيگانه اي در شهر (۱۳۷۴)
  ۱۰ -  آخرين بندر (۱۳۷۳)
  ۱۱ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  عصيان (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بچه هاي ابدي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ايستگاه (۱۳۶۶)
  ۲ -  معما (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ساراي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تدوين   مدير صحنه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  معما (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.